KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Lukio< LUKIO
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT: LUKIODIPLOMI Alkuunalkuun
yksi kaksi kolme nelja viisi kuusi seiska kasi ysi kymppi yksitoista

Kuvataiteen diplomi

Kuvataiteen diplomi on työskentelyä yhden teeman puitteissa kokonaisen jakson ajan, mistä on tuloksena taiteellisen työskentelyprosessin näkyväksi tekevä porfolio ja itse taiteellinen lopputulos, teos. Kumpikin arvioidaan, sekä teos että taiteellisen ajattelun näkyväksi tekevä porfolio!

Järvenpään lukiossa voi suorittaa kuvataiteessa diplomin lukujärjestyksen ulkopuolisina opintoina. Kuvataiteessa diplomisuoritukseen saa käyttää vain yhden kurssin pituisen ajan jakson, mutta kurssin tuntimäärän voi hajauttaa. Tuntimäärän voi alittaa, mutta sitä ei saa ylittää. Käytännössä lukiossamme diplomia voi tulla tekemään jaksoissa 1-3 lukion kuvataiteen tiloihin kiertotunti 8:n tai muun opetuksen aikana. Diplomin suorittamista valvotaan ja jokainen tehty tunti kuitataan.

DIPLOMIN VOI TEHDÄ MYÖS RYHMÄTYÖNÄ. ryhmässä tehdystä diplomista jokainen tekee oman portfolionsa, josta tulee käydä ilmi oma osuus työstä ja oma taiteellinen pohdinta ja prosessin kuvaus.

Opiskelija tekee ennen diplomisuoritustaan aikataulun, ja diplomisuorituksen aikana on pidettävä työpäiväkirjaa, johon dokumentoidaan työn eri vaiheita. Diplomiportfolioon on liitettävä mukaan myös pohdintoja diplomityön taustoihin vaikuttavista taiteen ilmiöistä ja taidehistoriasta. Myös lähteet on merkittävä tarkasti.

Suorituksen aloittamisen ehtona on neljän
kuvataiteen kurssin suorittaminen ennen diplomikurssille
osallistumista. Diplomin aiheet määrittelee vuosittain Opetushallitus. Lukiodiplomikokonaisuuden muodostavat taiteellinen työ ja portfolio yhdessä, jotka arvioidaan.

Opetushallituksen linkki diplomiaiheisiin ja -ohjeisiin

 

Arviointi

Sekä teos että portfolio ovat yhtä tärkeitä! Arviointi jakautuu 50% porfoliosta ja 50% teoksesta - välille.
Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja, jonka tulee olla muodollisesti kelpoinen. Opiskelijan oman opettajan lisäksi arviointiin osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee olla myös kyseisen alan asiantuntija.

Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5 seuraavasti: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = hyväksytty. Oppiaineittain on mahdollista antaa myös eritellympi todistus. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Lukiodiplomin suorittaminen voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.

 

alkuun