KURSSI 11 VALOKUVAUS

Lukio< LUKIO
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT Alkuunalkuun
peruskurssi muotoilu grafsu pima nykytaide 3D video keramiikka taidegraf maalaus valokuva

KU11Valokuvaus

Kurssilla perehdytään digitaaliseen kuvaukseen ja myös jossain määrin vanhan pimiötekniikkaan. Painopiste on valokuvauksellisessa ilmaisussa ja valokuvataiteessa, ei tekniikassa. Lisäksi opiskellaan valokuvan historiaa taiteena ja viestintänä. Oma kamera on suositeltava mutta ei välttämätön. Kurssin harjoitustehtävät suoritetaan pääasiassa ryhmätöinä.Yksilötyönä jokainen valmistelee oman valokuvausnäkemyksensä mukaisen kuvaesityksen valitsemastaan teemasta (digitaalinen portfolio).
Varaudu poseeraamiseen mallina. Teoriaosuudesta on loppukoe (ns. kotitentti), joka tallennetaan kurssikansioon.
Kurssiin kuuluu digitaalisen kansion esittely yhteisessä tilaisuudessa koetunnilla.
Kurssin osallistumisen edellytyksenä on hyvät tietotekniikan käytännön taidot.

Kurssiin liittyy materiaalimaksu.
Arvostelu: Hyväksytty-hylätty

 

Valokuvaopetuksen lähtökohdista

Valokuvaa on pidetty mekaanisena , vailla subjektiivista näkemystä, vailla taiteilijan käden jälkeä olevana tallenteena ja samalla ei-taiteena. Toisaalta valokuvan todellisuussidonnaisuudesta on myös polemisoitu. On katsottu tärkeäksi todistaa valokuvan valehtelevan enemmän kuin tuhat sanaa.
Kiistelyt valokuvan subjektiivisuudesta, objektiivisuudesta ja taiteena olemisesta ovat jääneet taidemaailmassa jo taka-alalle.
Nykyään valokuvan moniäänisyys on tunnustettu. Sama kuva kantaa eri merkityksiä, lisä- tai sivumerkityksiä, jotka ovat suhteessa kuvan tarkastelu- ja käyttöympäristöön - kontekstiin. Kuvat ovat kiinnostavia arvioinnin ja tutkimisen kohteita, oli niillä mikä käyttötarkoitus tahansa.
Valokuvasta on tullut yksi keskeisimmistä nykytaiteen ilmaisukeinoista. Nykytaiteen katsantokanassa ei välineellä, jolla teos on tuotettu, ole sinänsä merkitystä. Niin kuin kaikessa ilmaisussa, valokuvassakin on tärkeintä teoksen puhuttelevuus.

alkuun