KURSSI 2. MUOTOILU, ARKKITEHTUURI JA TILA

Lukio<
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT: Alkuunalkuun
peruskurssi muotoilu grafsu pima nykytaide 3D video keramiikka taidegraf maalaus valokuva

KU2 Ympäristö, paikka ja tila

Kurssi on yksi vaihtoehtoisista pakollisista valtakunnallisista peruskursseista.
Järvenpään lukiossa kurssin sisältö painottuu muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviin käytännön tehtäviin. Kurssin tehtävät toteutetaan pääasiassa käsivaraisesti ja viivoitinpiirustuksena. Menetelmän avulla opiskelija oppii kolmiulotteisen mallintamisen geometriaa ja samalla kolmiulotteista hahmottamista. Erilaisia kuvankäsittelyn menetelmiä ja 3D mallinnusohjemia mm. Archicad ohjelmaa, voidaan myös hyödyntää oman projektityön toteuttamisessa.
KURSSIIN LIITTYY MATERIAALIMAKSU

KU2 kurssisuoritus: teknisen piirustuksen harjoitustyöt (portfolio), projektityö, aktiivinen läsnäolo ja palautekeskustelu.
Arvostelu: Numeroarvostelu


Keskeiset sisällöt

tila käsitteenä; tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana

rakennus ja esine kulttuurisena ja esteettisenä viestinä

mallintaminen (aksonometria ja keskusprojektio), havainnekuvat ja pienoismallit.

ArchiCadin perusteet

arkkitehtuurin ja muotoilun ekologia, ekonomia ja ergonomia

arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto


alkuun