KURSSI 8 KERAMIIKKA JA KUVANVEISTO

Lukio< LUKIO
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT Alkuunalkuun
peruskurssi muotoilu grafsu pima nykytaid 3D video keramiikka taidegraf maalaus valokuva

KU8 Keramiikka

kurssisuoritus:
Työkansio (digitaalinen), jossa on selostukset kaikista harjoitustöistä työprosesseineen.

Kotitentti; vastaukset kirjallisiin kysymyksiin koskien työsuojelua ja keramiikan materiaaleja ja tekniikoita.
Yksi työnäyte jätetään arvosteltavaksi lopputyönä.

Palautekeskustelu, jossa perehdytään yhdessä opiskelijan työnäytekansioon.

KURSSIIN LIITTYY MATERIAALIMAKSU. Kaikki harjoitustyöt on sitouduttava viemään pois. Kustannussyista sellaisa töitä ei polteta, joita ei ole tarkoitus noutaa.


Arvostelu:Numeroarvostelu// hyväksytty-hylätty

 

Keskeiset sisällöt

Keramiikan opiskelu koostuu seuraavista osa-alueista:
historiaosuus,
suomalaisen studiokeramiikan historiaa tärkeimpine edustajineen
keramiikka materaalina; keskeisenä alueena materiaalioppi ja työsuojelukysymykset
keramiikka ilmaisukeinona, jossa perehdytään muotoilutekniikoihin (käsinrakennustekniikat, yksinketainen muotti ja dreijaus), koristeluun, lasituksiin ja polttotapoihin

työskentely on luonteeltaan fyysistä ja edellyttää käsivoimia, ja pölyävät ja likaavat materiaalit voivat muodostua ongelmalliseksi allergisille

alkuun