KURSSI 9 TAIDEGRAFIIKKA

Lukio< LUKIO
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT Alkuunalkuun
muotoilu grafsu pima nykytaide 3D video keram taidegraf maalaus valokuva
KU9 Taidegrafiikka

Mitä taidegrafiikka on
: Yksinkertaisimmillaan taidegrafiikassa on kysymys painamalla tehdyistä kuvista.
Aikaisemmin taidegrafiikka rajattiin vain käsivedostusmenetelmillä tehtyihin kuviin. Rajanvetoa käydään jossain määrin edelleen. Jotkut haluaisivat sulkea offset-menetelmällä tehdyt kuvat pois grafiikan piiristä, toiset taas rinnastavat offsetmenetelmän litografiaan, josta se on alun perin kehittynyt.Nykytaiteeseen kuuluu ettei mitään ilmaisukeinoa voi sulkea pois taiteesta, modernismin ajattelu taasen pohjaa kunkin tekniikan puhtauden vaalimiseen.
Yhtä kaikki taidegrafiikan viehätys piilee juuri itse painojäljessä, joka on vain välillisessä yhteydessä tekijänsä piirtimen tai siveltimen jälkeen. Painojälki on taas riippuvainen kulloinkin käytetystä painotekniikasta ja siitä kuinka taiteilija hallitsee oman ilmaisuvälineensä kielen. Jokaisessa painotekniikassa on omat salansa. Oman hauskan artistisen lisänsä kuviin tuo se kuinka taitavasti, tai nokkelasti kuvantekijä pystyy ylittämään kunkin tekniikan asettamat rajat.

Kurssiin liittyy materiaalimaksu

Kurssisuorituksena
opiskelija tuottaa oman grafiikan salkun (portfolion), jonka sisällön hän esittelee kurssin lopputyönäyttelyssä.
Arvostelu:Numeroarvostelu/ hyväksytty-hylätty

TAIDEGRAFIIKAN TAUSTAA
Grafiikka on alun perin syntynyt kuvien ja tekstien monistamisen tarpeesta. Vanhimmat tunnetut painokuvat ovat 800-luvun Kiinasta. Puupiirros tunnettiin Japanissa 1000-luvulla, mutta Euroopan vanhimmat puupiirrokset ovat n.1300-l. loppupuolelta. Kehittyvä kirjapainotuotanto otti puupiirroksen kuvitusmenetelmäkseen. Kuparipiirros tuli käyttöön 1400-l. alussa, ja varsinaisesti 1600-l. sitä käytettiin ahkerasti jäljennösten tekemiseen. Barokin taiteilijat suosivat
1500-l. keksittyä etsausta.
1600-l. keksitty mezzotinto kukoisti etenkin Englannissa. Akvatinta, jonka jälki muistuttaa laveerausta, keksittiin 1700 -l. puolivälissä. Kivipainomenetelmä l. litografia kehitettiin 1700-l. lopulla Saksassa.1800-luvulla käytettiin yleisesti puukaiverrusta (ksylografia) ja litografiaa kuvien painomenetelminä
Keskeiset sisällöt
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan sekä syvä- että kohopainografiikkaan. Taidegrafiikan työskentelyyn liittyy jossain määrin liuottimien kanssa työskentelyä, mikä voi olla ongelmallista allergisille

alkuun